Stichting Steunfonds KVA

De Stichting Steunfonds KVA is in 2008 opgericht, in het kader van het 175-jarig jubileum van Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles (KVA) uit Oss, met als langetermijndoelstelling om als steunorganisatie een structurele financiële stroom te genereren die de financiële huishouding van KVA ondersteunt.

Meer dan honderd muzikanten hebben een instrument, een uniform en diverse partituren nodig. Op jaarbasis is daarom een aanzienlijk bedrag nodig om voldoende af te kunnen schrijven voor regelmatige aanschaf! Subsidies en contributies zijn niet meer toereikend en op jaarbasis zijn er dus onvoldoende financiële middelen om dit alles te realiseren.

Sponsoring en donaties

KVA heeft veel in huis, alleen geen tovenaar. We zullen - net zoals in de achterliggende ruim honderd vijfenzeventig jaar - dus een beroep moeten blijven doen op bedrijven, instanties en particulieren om ons een beetje te helpen.

Donaties in elke vorm zijn welkom, sponsoring door ondernemers of een samenwerking met u als "partner". U kunt het sponsorprogramma downloaden, waarin voor elke portemonnee variaties staan. Maatwerk met tegenprestaties zal door stadsharmonie KVA met veel plezier worden geregeld.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de commissie. Steunfonds KVA

Samenstelling commissie Steunfonds KVA

Harry Smeets, Voorzitter
Ton Boerboom, Secretaris
Henk van der Stap, Penningmeester

ANBI Status

Stichting Steunfonds KVA heeft een ANBI status en staat bij de belastingdienst geregistreerd onder het RSIN nr. 820335307.

Wilt u een eenmalige gift doen aan de Stichting Steunfonds KVA dan kunt u deze als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

De gift moet dan wel voldoen aan de volgende eisen;

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Publicatiegegevens

Ook de Stichting Steunfonds KVA moet aan zijn verplichtingen voldoen en één daarvan is het publiek meer inzicht geven in de doelstellingen van de stichting en haar financiële situatie.

Publicatiegegevens 2013
Publicatiegegevens 2014
Publicatiegegevens 2015
Publicatiegegevens 2016
Publicatiegegevens 2017

Contact

U kunt contact met het Steunfonds KVA opnemen door een email te sturen naar het secretariaat van het Steunfonds. U kunt ook telefonsch contact opnemen met het secretariaat:

de heer A. Boerboom
0412-639867
ton.boeroom@efinanbv.com